Robert Elsie | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

Robert Elsie

Early Photography in Albania

 
BACK  |  AL Photography
Datenschutz

The Photo Collection of Karl Steinmetz
Deutsch | Shqip

Northern Albania in 1903 – 1908

The Austro-Hungarian explorer and travel writer, Karl Steinmetz, was an engineer by profession. After an extensive trip to South America, he journeyed several times through the Ottoman Empire before venturing into its wildest part, the mountains of northern Albania. In August 1903, he set off on an expedition through the mountains from Shkodra to Gjakova and Prizren in the summer heat. Soon after his arrival in Skopje, he sailed right back to Albania by steamer from Salonica to San Giovanni di Medua (Shëngjin) where he arrived on 12 September, to begin a second expedition which took him through Mirdita for two weeks and back down the Drin Valley to Shkodra. In August 1904, he returned to Albania to explore the northern mountains once again. This journey took him though similar territory, but slightly to the north, through the high mountains of Shkreli, Theth, Shala and Merturi on to Gjakova. A third expedition in 1908 took him once again through the northern mountains, this time in the direction of Mat and the valley of the Black Drin in Dibra country. Steinmetz’s travels are described in his three German-language books: "Eine Reise durch die Hochländergaue Nordalbaniens" (A Trip through the Highlands of Northern Albania), Vienna 1904; "Ein Vorstoß in die nordalbanischen Alpen" (A Venture into the Northern Albanian Alps), Vienna 1905; and "Von der Adria zum Schwarzen Drin" (From the Adriatic to the Black Drin), Sarajevo 1908. Together with Baron Nopcsa and Edith Durham, he was regarded as one of the best informed foreign travellers of northern Albania in his day. Nopcsa called him a reliable expert on Albania. Karl Steinmetz learned Albanian and was the author of an Albanian grammar and dictionary: "Albanische Grammatik: nordalbanische Mundart" (Albanian Grammar: Northern Albanian Dialect), Sarajevo 1913; and "Deutsch-albanesisches Feldwörterbuch" (German-Albanian Field Dictionary), Sarajevo 1913.

The following photos are taken from Karl Steinmetz's three books published in the first decade of the twentieth century.

jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1

 

Die Fotosammlung des Karl Steinmetz
English | Shqip

Nordalbanien in den Jahren 1903 – 1908

Der österreichisch-ungarische Entdecker und Reiseschriftsteller, Karl Steinmetz, war von Beruf Ingenieur. Nach aus- gedehnten Reisen in Südamerika bereiste er mehrmals das Osmanische Reich, bevor er sich in dessen wildestes Teil- gebiet wagte, die Berge von Nordalbanien. Mitten in der Sommerhitze unternahm er im August 1903 seine erste Expedition durch die Berge, von Shkodra nach Gjakova und Prizren. Kurze Zeit nach seiner Ankunft in Skopje fuhr er per Dampfer von Salonika nach San Giovanni di Medua (Shëngjin) nach Albanien zurück. Am 12. September 1903 angekommen, unternahm er gleich eine zweite zweiwöchige Expedition, diesmal durch Mirdita und über das Drintal nach Shkodra. Im August 1904 reiste Steinmetz wieder nach Albanien, um die Berge im Norden, die ihn so faszinierten, nochmals zu bereisen. Diesmal ging er durch Shkreli, Theth, Shala und Merturi bis Gjakova. Eine weitere Expedition im Jahre 1908 brachte ihn in das Matgebiet und durch das Tal des Schwarzen Drin im Dibragebiet. Die Reisen des Karl Steinmetz werden in drei Büchern geschildert: "Eine Reise durch die Hochländergaue Nordalbaniens", Wien 1904; "Ein Vorstoß in die nordalbanischen Alpen", Wien 1905; und "Von der Adria zum Schwarzen Drin", Sarajevo 1908. Zusammen mit Baron Nopcsa und Edith Durham galt er seinerzeit als einer der bestinformierten Reisenden des Nordens. Nopcsa nannte ihn einen verlässlichen Kenner Albaniens. Vor oder während seiner Reisen lernte Karl Steinmetz albanisch und wurde in späteren Jahren Verfasser einer albanischen Grammatik und eines albanischen Wörterbuchs: "Albanische Grammatik: nordalbanische Mundart", Sarajevo 1913; und "Deutsch-albanesisches Feldwörterbuch", Sarajevo 1913.

Die hier vorgestellte Fotosammlung des Karl Steinmetz entstammt seiner oben genannten Reiseschilderungen.

 

Koleksioni fotografik i Karl Shtajnmecit (Karl Steinmetz)
English | Deutsch

Shqipëria e Veriut në vitet 1903 – 1908

Eksploruesi dhe udhëpërshkruesi austro-hungarez, Karl Shtajnmec (Karl Steinmetz), ishte inxhinier. Pas një vizite të gjatë në Amerikën e Jugut, ai udhëtoi disa here në Perandorinë Osmane para se të futej në pjesën më të panjohur dhe të egër të saj, malësia e Shqipërisë së Veriut.  Në vapën e gushtit 1903, Shtajnmeci u nis nga Shkodra nëpërmjet maleve të Veriut për në Gjakovë dhe Prizren. Pas vajtjes në Shkup në shtator të atij viti, ai u kthye menjëherë në Shqipëri, me një avullore nga Selaniku për në Shëngjin, për të ndërmarrë një udhëtim të dytë dyjavor në Mirditë dhe në luginën e Drinit. Në gusht 1904 ai u kthye në Shqipëri dhe udhëtoi sërish përmes Malësisë së Madhe, kësaj radhe në Shkrel, Theth, Shalë dhe Mertur për në Gjakovë, duke qenë se malësorët e penguan të vazhdonte për në Guci. Udhëtimi i tretë në vitin 1908 e çoi në Mat dhe në luginën e Drinit të Zi, pra në krahinën e Dibrës. Udhëtimet e Shtajnmecit janë shënuar në të tre librat e tij botuar në gjermanisht: "Eine Reise durch die Hochländergaue Nordalbaniens" (Udhëtim nëpërmjet Malësisë së Shqipërisë së Veriut), Vjenë 1904; "Ein Vorstoß in die nordalbanischen Alpen" (Depërtim në Bjeshkët e Shqipërisë së Veriut), Vjenë 1905; dhe "Von der Adria zum Schwarzen Drin" (Nga Adriatiku për në Drinin e Zi), Sarajevë 1908. Shtajnmeci së bashku me baronin Franc Nopça dhe me Edit Durhamin konsideroheshin njohësit më të mirë të Shqipërisë së Veriut të asaj kohe. Ai dinte shqip dhe ishte gjithashtu autor i një gramatike dhe  një fjalori: "Albanische Grammatik: nordalbanische Mundart" (Gramatika e Shqipes: Dialekti i Shqipërisë së Veriut), Sarajevë 1913; dhe "Deutsch-albanesisches Feldwörterbuch" (Fjalori ushtarak gjermanisht-shqip), Sarajevë 1913.

Fotografitë e këtij koleksioni janë marrë nga të tre librat e Shtajnmecit, botuar në dhjetëvjeçarin e pare të shekullit të njëzet.

 

 

TOP